ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΩΣ 5000€ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP Β’ ΚΥΚΛΟΣ

e-λιανικό: Ξεκινά στις 9 Ιουλίου ο Β' κύκλος της δράσης

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, ξεκινάει στις 9 Ιουλίου ο Β’ κύκλος της δράσης e-λιανικό. Η Δράση «e-λιανικό» αφορά την επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση «ηλεκτρονικού καταστήματος» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Δράση «e-λιανικό» στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου και καλύπτει δαπάνες με ποσό 5.000 € για την ανάπτυξη και 1.500 € για αναβάθμιση, ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Οι αιτήσεις ξεκινούν με ημερομηνία έναρξης την 9 Ιουλίου 2021 και ώρα έναρξης 13:00  και τελευταία ημερομηνία υποβολής την 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα λήξης 15:00

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

  1. να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

  2. να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

  3. να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

  4. οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

  5. να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Αφορά:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019

  • Νεοσύστατες επιχειρήσεις, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και μόνο έως 30% του Προϋπολογισμού)

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  www.ependyseis.gr/mis.

Ενδιαφέρεσαι για την επιδότηση;

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.