ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ – Ελλάδα 2.0

Αναβαθμίστε Ψηφιακά την Επιχείρησή σας με Επιδότηση έως και 90%!

Σκοπός του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας μας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

  1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μάθετε περισσότερα & την προθεσμία των αιτήσεων

Ενδιαφέρεστε για την επιδότηση;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.